หมวดหมู่ : งานที่กำลังเปิดสอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และนักวิชาการมาตรฐาน 5 อัตรา(วุฒิปริญญาตรี)

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

28 Jan 2020