หมวดหมู่ : งานราชการ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด เปิดรับ เจ้าหน้าที่ประจำสถานี หลายอัตรา ถึง 4 กรกฏาคม 2562

ที่มา : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

16 Jul 2019