เจาะน้ำบาดาล โทร/ไลน์ : 0854604679 เจาะบาดาลเพื่อเกษตร น้ำต้นทุนต่ำ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ

อัพเดตเมื่อ : 19 Apr 2019 12:17
หน่วยงาน : ศูนย์รวมธุรกิจ
Untitled Document

การเกิดน้ำบาดาล ความเป็นมาของน้ำบาดาล

การเกิดของน้ำบาดาล

                  บนพื้นผิวโลกของเรานั้นมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่เป็นภูเขาสูง หุบเขา ที่ราบระหว่างภูเขา ทะเลทราย ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ ที่ราบชายฝั่งทะเล ไปจนถึงพื้นที่เกาะ สภาพการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ก็ล้วนแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือต้องพึ่งพาอาศัยน้ำในการดำรงชีวิตโลกของเรานั้นมีน้ำถึง 2 ใน 3 ประกอบไปด้วย "น้ำฟ้า หรือ น้ำในบรรยากาศ (Atmospheric water) ที่อยู่ในรูปของ ไอน้ำ เมฆ หมอก เมื่อกลั่นตัว ก็จะตกลงมาสู่พื้นดินในรูปของน้ำฝนหรือหิมะ กลายเป็น "น้ำผิวดิน (Surface water)" อันได้แก่ แม่น้ำ ลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเล และมหาสมุทร น้ำบางส่วนจะซึมลงสู่ใต้ดิน และถูกกักเก็บไว้ใน ชั้นดิน ชั้นหิน เป็น "น้ำใต้ดิน (Subsurface water หรือ น้ำบาดาล (Groundwater)" ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มองไม่เห็น (Invisible resource) แต่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ความสัมพันธ์ของน้ำทั้ง 3 ชนิดนี้ เรียกว่า "วัฏจักรของน้ำ (Hydrologic cycle)"
ชั้น น้ำบาดาล ปลอม

                    เมื่อมีน้ำฝนซึมผ่านลงมาจากผิวดิน น้ำส่วนหนึ่งจะถูกกักเก็บไว้เหนือชั้นดินเหนียวนี้ แทรกตัวอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน โดยเราจะเรียกบริเวณนี้ว่า "ชั้นหินให้น้ำปลอม" ซึ่งปกติแล้ว ชั้นหินให้น้ำปลอมจะมีขนาดเล็ก จึงกักเก็บน้ำไว้ได้ไม่มาก เมื่อสูบน้ำมาใช้ได้ไม่นานน้ำก็จะหมดไป ต้องรอน้ำฝนซึมลงมาเพิ่มเติมใหม่ ถัดลึกจากชั้นหินให้น้ำปลอมลงไป จะพบชั้นหินให้น้ำไม่มีแรงดัน ชั้นหินให้น้ำนี้จะไม่มีชั้นหินกันน้ำปิดทับอยู่ หากเรา เจาะบ่อบาดาล ลงไป ระดับน้ำในบ่อนั้นจะมีระดับเดียวกับระดับ น้ำบาดาล รอบๆ บ่อ แต่เมื่อใดก็ตามที่ชั้นหินให้น้ำถูกขนาบด้วยชั้นหินกันน้ำทั้งด้านบนและด้านล่าง จะทำให้น้ำบาดาลและชั้นหินให้น้ำนี้อยู่ภายใต้แรงดันที่มากกว่าแรงดันบรรยากาศ จึงเรียกว่าชั้นหินให้น้ำมีแรงดัน ถ้าเราเจาะบ่อบาดาลลงไปถึงชั้นหินให้น้ำนี้ แรงดันที่มีอยู่ จะดันให้น้ำมีระดับสูงขึ้นไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในบ่อ ซึ่งหากระดับแรงดันของ น้ำบาดาล ในชั้นหินให้น้ำนั้นสูงมาก น้ำในบ่อก็จะพุหรือพุ่งขึ้นมาเอง โดยไม่ต้องมีการสูบปริมาณน้ำที่ถูกกักเก็บหรือปล่อยออกมาจากชั้นหินให้น้ำในแต่ละพื้นที่ จะมีความมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรูปร่าง ขนาดของเม็ดตะกอน การคัดขนาดของเม็ดตะกอน ความหนาของชั้นตะกอน และการวางตัวของชั้นตะกอน รวมทั้ง โครงสร้าง รอยแตก รอยแยก ถ้ำ และโพรงในหิน

                     น้ำบาดาล ในแหล่งหนึ่งๆ อาจต้องใช้เวลาในการกักเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องนับร้อยนับพันปีหรืออาจจะเป็นหมื่นปี กว่าจะไหลซึมผ่านชั้นดินชั้นหินลงมาถึงแหล่งกักเก็บได้ ลักษณะการไหลซึมเช่นนี้เปรียบเสมือนการกรองโดยธรรมชาติ จึงทำให้น้ำบาดาลเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากสารแขวนลอย สารอินทรีย์เคมี และเชื้อโรคต่างๆ ไม่มีกลิ่นที่น่ารังเกียจ แต่อย่างไรก็ตาม ขณะที่น้ำไหลผ่านไปตามชั้นดินชั้นหินนั้น อาจมีการละลายเอาแร่ธาตุเข้ามาปะปน รวมทั้งถูกปนเปื้อนด้วยน้ำที่มีคุณภาพด้อยกว่า หรือสารเคมีที่เกิดการรั่วซึมจากผิวดินในบริเวณนั้น ทำให้คุณภาพของน้ำบาดาลเปลี่ยนไป   หากมีของเสียและน้ำเสียจากแหล่งชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรม การทำการเกษตรที่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงและสารเคมีต่าง ๆ และการทำเหมืองแร่ ที่ทิ้งลงสู่พื้นดินหรือแม่น้ำโดยตรงเหล่านี้จะซึมลงไปใต้ดินและไหลซึมลงสู่ชั้นน้ำบาดาล ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของน้ำบาดาลขึ้น และหากเรานำน้ำบาดาลที่มีสารปนเปื้อนดังกล่าวมาใช้ ก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงถ้าเราได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.รับเจาะบาดาล.com

                                

บริการรับเจาะบาดาลในพื้นที่
- บริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
- รับปรึกษางานน้ำบาดาลทำระบบประปาของโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
- การช่างขุดเจาะบาดาลสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
- เจาะบาดาล หาน้ำใช้ให้โครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
- รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่ ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
- ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
- บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
- เจาะแล้วไม่ได้น้ำเราไม่คิดเงิน ในบางพื้นที่


ทำไมต้อง เจาะบาดาลกับเราช่างเจาะบาดาล

1. เรามีทีมช่างเจาะบาดาลที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี
3. เรามีอุปกรณ์รับเจาะบาดาลที่ทันสมัย
4. เรามีการวิเคราะห์หน้างานก่อนปฎิบัติงานจริง
5. เจาะแล้วไม่ได้น้ำเราไม่คิดเงิน ในบางพื้นที่


การเจาะบ่อน้ำบาดาลใน

นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาล
เครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังนี้คือ

1. เครื่องเจาะแบบกระแทก เป็นเครื่องเจาะที่ใช้แรงกระแทกของหัวเจาะ ที่ปล่อยผ่านรอกจากยอดเสากระโดงลงมา โดยมีลวดสลิงเป็นตัวช่วยยึดระหว่างหัวเจาะ กับกว้าน เครื่องเจาะชนิดนี้เหมาะที่จะใช้เจาะในบริเวณที่ชั้นน้ำบาดาลเป็นหินแข็ง เช่นหินปูนเป็นต้น
2. เครื่องเจาะแบบหมุน เครื่องเจาะชนิดนี้จะอาศัยแรงบิดเพื่อหมุนให้หัวเจาะหมุนลึกลงไปในชั้นดินชั้นหินข้างล่าง เครื่องเจาะชนิดนี้เหมาะสำหรับชั้นน้ำบาดาลที่เป็นกรวดและทราย
3. เครื่องเจาะแบบผสม เครื่องเจาะชนิดนี้จะอาศัยทั้งแรงบิดและแรงกดผสมกัน และเป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะสามารถเจาะได้ทั้งบริเวณที่ชั้นน้ำบาดาลเป็นหินแข็ง และบริเวณที่เป็นกรวดทราย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ทั้งน้ำ หรือลมแรงดันสูง เป็นตัวช่วยพยุงเศษดินเศษหินขึ้นมา

ขายฟางก้อนราคาถูก ค้าฟาง ตอนนี้มีฟางก้อนจำหน่าย ราคากันเองครับ ลองโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับ ผมมีสาขา ร้านขายฟางอัดก้อน ทั่วประเทศ ใกล้เคียงแถวไหนก็ใช้โกดังในพื้นที่นั้นส่งให้ลูกค้า ฟางเราคุณภาพดี น้ำหนักดี บริการดี ลองโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในนครพนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบึงกาฬ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสกลนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในมุกดาหาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอุบลราชธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในหนองคาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอำนาจเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในหนองบัวลำภู
ช่างเจาะน้ำบาดาลในศรีสะเกษ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอุดรธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในยโสธร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเลย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในกาฬสินธุ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในร้อยเอ็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลในมหาสารคาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุรินทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในขอนแก่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอำนาจเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบุรีรัมย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในชัยภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในโคราชนครราชสีมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเชียงใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเพชรบูรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลใน-เชียงราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในแม่ฮ่องสอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพะเยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในลำพูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในน่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในลำปาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพิษณุโลก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในแพร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอุตรดิตถ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในตาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในกำแพงเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพิจิตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในนครสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอุทัยธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในชัยนาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลในลพบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสิงห์บุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุโขทัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในปราจีนบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสระบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในนครนายก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในนครปฐม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอ่างทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในราชบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุพรรณบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอยุธยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสมุทรสงคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสมุทรปราการ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสมุทรสาคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลในตราด
ช่างเจาะน้ำบาดาลในจันทบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในระยอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในชลบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในฉะเชิงเทรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเพชรบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในชุมพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในระนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุราษฎร์ธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในนครศรีธรรมราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพังงา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในกระบี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลในตรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพัทลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในภูเก็ต
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสงขลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในคลองตัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในจรัญสนิทวงศ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในดาวคะนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในดินแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในธนบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในนวนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในนวลจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในปทุมวัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในประชาชื่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลในประตูน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในปิ่นเกล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพระราม 2
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพระราม 9
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเพชรเกษม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในรัชดาภิเษก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในรัชโยธิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในรามคำแหง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในวังหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในวัชพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสะพานควาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสาธุประดิษฐ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสามเสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสีลม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุขาภิบาล
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุขุมวิท
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุทธิสาร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอ่อนนุช
ช่างเจาะน้ำบาดาลในปากเกร็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลในคลองหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในธัญบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในลาดหลุมแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลในลำลูกกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสามโคก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในหนองเสือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในกระทุ่มแบน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางพลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพระประแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพุทธมณฑล
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสามพราน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมืองหัวหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางรัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสาธร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเซนส์หลุยส์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสาธุประดิษฐ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางแค
ช่างเจาะน้ำบาดาลในภาษีเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในปิ่นเกล้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลในจรัญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบรมราชชนนี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางพลัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางอ้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางกอกน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางกอกใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลในคลองสาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอิสรภาพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสาธร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสวนผัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในทุ่งมังกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในราชพฤกษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในชัยพฤกษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพุทธมลฑล
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพระราม 2
ช่างเจาะน้ำบาดาลในท่าพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในรัชดาภิเษก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในแม้นศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลในราษฎร์บูรณะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในดาวคะนอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในตลาดพลู
ช่างเจาะน้ำบาดาลในพญาไท
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในปทุมวัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในมาบุญครอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสยาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในศรีย่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสี่แยกทศกันต์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในตลิ่งชัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุขุมวิท
ช่างเจาะน้ำบาดาลในประตูน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในวุฒากาศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในจอมทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในท่าเกษตร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางแวก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางหว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลในวงเวียนใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลในลาดหญ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสำราญราษฎร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเสาชิงช้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสาธุประดิษฐ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในซ.วัดศรีประวัติ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเจริญนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเพชรเกษม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางรัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลในยานนาวา
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเอกชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในกำนันแม้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเทเวศน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเทอดไท
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางขุนเทียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในท่าข้าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในสุขสวัสดิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในทุ่งครุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในประชาอุทิศ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในลาพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอนุสาวรีย์ชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอ้อมน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในอ้อมใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลในมหาชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลในคลองขวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลในบางมด
ช่างเจาะน้ำบาดาลในหนองเเขม

 ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.รับเจาะบาดาล.com

จำหน่ายไฟล์ PDF หนังสือสอบ ราชการ-รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน

1.สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF (ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ+แถมฟรี MP3 (📮ส่งฟรี Kerry)ได้รับภายใน 1-3 วัน

โทร062-1958505

Line : @awr8388d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)

แชร์ข่าวนี้

38 ครั้ง

ข่าวอื่นๆ