เปิดสอบ นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2561 โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศรับสมัคร 393 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

อัพเดตเมื่อ : 22 Feb 2019 15:22
หน่วยงาน : นักเรียนจ่าอากาศ
Untitled Document

เปิดสอบ นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศรับสมัคร 393 อัตรา
วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า


1บุคคลพลเรือน (บุคคลภายนอก) 325 อัตรา
--วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00
--อายุ 18 – 20 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น)

2 บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก) 50 อัตรา
--วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
--อายุ 18 – 20 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น)

3ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ(เท่านั้น) 18 อัตรา
--วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00
--อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2537)
คุณสมบัติของผู้สมัครจ่าอากาศ
--เป็นชายโสด
--บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
--สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก)อายุ 18 – 20 ปี ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ อายุไม่เกิน 24 ปี
--มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
--ขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรค และความพิการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง.
การสมัครสอบ
--สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
--สมัครระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2560 – 31 ม.ค.2561 ทางเว็บไซต์ www.atts.ac.th
สอบภาควิชาการ 5 วิชา
--วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน
--คณิตศาสตร์ 200 คะแนน
--ภาษาอังกฤษ 175 คะแนน
--ภาษาไทย และสังคม 125 คะแนน
--รวม 5 วิชา 700 คะแนน
.
ทดสอบร่างกาย 5 สถานี
--วิ่ง 1,000 เมตร 
--ว่ายน้ำ 50 เมตร
--ลุกนั่ง 30 วินาที 
--ยืนกระโดดไกล 
--ดึงข้อ 
สิทธิของการเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
--ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตการศึกษา (เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ไม่เสียค่าเทอม ตลอด 2 ปี)
--ได้รับจ่ายสิ่งของ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ตามที่ทางราชการกำหนด
--ประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ
--ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
--ได้รับสิทธิในการคัดเลือก เป็นนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพอากาศกำหนด
--รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ
.
.
สิทธิประโยชน์ของจ่าอากาศ (เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว)
--ได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรที่สำเร็จ
--แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี
--บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
--รับเงินเดือน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
--มีสิทธิสอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามความต้องการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด
--ขอบคุณภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่าอากาศ
.
.
มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและการรับสมัคร โทร 0-2534-5266 หรือ 0-2534-3762-3

การสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำหน่ายไฟล์ PDF หนังสือสอบ ราชการ-รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน

1.สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF (ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ+แถมฟรี MP3 (📮ส่งฟรี Kerry)ได้รับภายใน 1-3 วัน

โทร062-1958505

Line : @awr8388d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่นๆ