ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2562 สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 62

อัพเดตเมื่อ : 4 Aug 2020 16:51
หน่วยงาน : ท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
Untitled Document

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น 2562 สถานที่สอบท้องถิ่น วัน เวลา ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปี 62
 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 วัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น ในระเบียบการสอบท้องถิ่นได้กำหนดไว้ดังนี้
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 และจะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และสถานที่สอบของตนเองได้ ที่หัวข้อ "ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ"
 
ส่วนกำหนดวันสอบท้องถิ่น 2562 พร้อมทั้งรายละเอียดในการสอบท้องถิ่น ผู้สมัครสอบจะทราบในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และทางเว็บไซต์ ประกาศผลสอบ.com ก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบได้ทราบอีกช่องทางหนึ่ง โปรดติดตามได้ในวันที่กำหนด

 
 
 
สำหรับการสอบท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านมา ในปี 2560 ได้กำหนดการสอบภาค ก ภาค ข ท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
- สอบภาค ก. 09.00 - 11.00 น.
- สอบภาค ข. 13.00 - 15.30 น.
 
สำหรับการสอบท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านมา ในปี 2560 นั้นได้กำหนดจังหวัดที่เป็นสนามสอบไว้ดังนี้
 
จังหวัดที่ใช้เป็นสนามสอบท้องถิ่น ของปี 2560 มีดังนี้
(1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง
(จังหวัดที่เป็นสนามสอบ คือ ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา)
(2) กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว 
(จังหวัดที่เป็นสนามสอบ คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ)
(3) กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี 
(จังหวัดที่เป็นสนามสอบ คือ นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)
(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม 
(จังหวัดที่เป็นสนามสอบ คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่นมหาสารคาม)
(5) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี 
(จังหวัดที่เป็นสนามสอบ คือ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี) 
(6) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี 
(จังหวัดที่เป็นสนามสอบ คือ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร)
(7) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน 
(จังหวัดที่เป็นสนามสอบ คือ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา)
(8) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี 
(จังหวัดที่เป็นสนามสอบ คือ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ กำแพงเพชร)
(9) กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(จังหวัดที่เป็นสนามสอบ คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร)
(10) กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล 
(จังหวัดที่เป็นสนามสอบ คือ สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล)

จำหน่ายไฟล์ PDF หนังสือสอบ ราชการ-รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน

1.สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF (ส่งทางอีเมล์) ?ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ ?หนังสือ+แถมฟรี MP3 (?ส่งฟรี Kerry)ได้รับภายใน 1-3 วัน

โทร 093-3242443

Line : @jjo8137v (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่นๆ