ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 30 กรกฎาคม 2562

อัพเดตเมื่อ : 26 Nov 2020 03:10
หน่วยงาน : ธ.ก.ส.
Untitled Document

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
กลุ่มตำแหน่งที่รับสมัคร
 
1. การเกษตร
 
2. เศรษฐศาสตร์
 
3. การเงิน/การธนาคาร
 
4. บัญชี
 
5. การตลาด
 
6. บริหารธุรกิจ
 
7. รัฐศาสตร์
 
8. กฎหมาย
 
9. สังคมศาสตร์
 
10. คอมพิวเตอร์
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
 
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
 
ที่ ก . พ . รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 
 
 
หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา / วิชาเอก / โปรแกรมวิชา/แขนงวิชาตามที่ธนาคารกำหนด (ตามตารางสาขาวิชาด้านล่าง)
3. ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิ
 
การศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูง กว่า 
 
4. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับรถยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 
หากท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 - ข้อ 4 และสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับ ธ.ก.ส.ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ขอให้ฝากประวัติตนเองได้ที่คลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ( www.irecruitbaac.com) สายงานที่สนใจ โปรดเลือก "พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4" สำหรับผู้ที่ได้ฝากประวัติส่วนตัวไว้กับ ธ.ก.ส.แล้ว โปรดเข้าไปแก้ไข สายงานที่สนใจ แล้ว เลือกเป็น "พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4" ทั้งนี้ เมื่อธนาคารมีอัตราว่างจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา และจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
จำหน่ายไฟล์ PDF หนังสือสอบ ราชการ-รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน

1.สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF (ส่งทางอีเมล์) ?ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ ?หนังสือ+แถมฟรี MP3 (?ส่งฟรี Kerry)ได้รับภายใน 1-3 วัน

โทร 093-3242443

Line : @jjo8137v (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)

แชร์ข่าวนี้

7157 ครั้ง

ข่าวอื่นๆ