บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 14 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กันยายน 2562

อัพเดตเมื่อ : 4 Aug 2020 16:19
หน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
Untitled Document

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 14 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กันยายน 2562
 
ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
 
ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 14 อัตรา ดังนี้
 
คุณวุฒิที่รับสมัครสอบ
1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ จำนวน 2 อัตรา
2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
3. คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือคุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 
 
 
4. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา
5. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา
6. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา
7. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กันยายน 2562 ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

จำหน่ายไฟล์ PDF หนังสือสอบ ราชการ-รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน

1.สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF (ส่งทางอีเมล์) ?ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ ?หนังสือ+แถมฟรี MP3 (?ส่งฟรี Kerry)ได้รับภายใน 1-3 วัน

โทร 093-3242443

Line : @jjo8137v (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่นๆ