สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2564

อัพเดตเมื่อ : 25 Jan 2022 05:45
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2564


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี


2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี


3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 22,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี


4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 19,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
5 นิติกร (ปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


6 เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวส.)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่


7 เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่


8 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปวส.)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป


การรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://onde.thaijobjob.com/


รายละเอียดเพิ่มเติม
Untitled Document

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่นๆ