สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565

อัพเดตเมื่อ : 9 Aug 2022 20:40
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565


ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร


2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สคว.)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
 
 
  
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กปผ.)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา


 
การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สค..) กรมวิชาการเกษตรบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติมUntitled Document

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่นๆ