กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565

อัพเดตเมื่อ : 9 Aug 2022 19:35
หน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป  45 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7  กรกฎาคม 2565


ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปิงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์


2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


3. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิปัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐาน ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต


4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแถะบัญชี
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติฉพาตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการปัญชี หรือการเงินและการธนาคาร


5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 
 
 
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


7. ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียปัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย


8. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียปัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7  กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://dsdw.thaijobjob.com
 

รายละเอียดเพิ่มเติมUntitled Document

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่นๆ