ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEsและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน

อัพเดตเมื่อ : 20 Jun 2019 21:08
หน่วยงาน : งานธนาคาร
Untitled Document

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหารตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้าSMEsและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้าSMEsจำนวน70อัตราตั้งแต่บัดนี้-28กันยายน2561
 


 
ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร 
เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่างดังนี้


1.ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้าSMEs
2.ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้าSMEs
 

 
 
 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้าSMEsจำนวน50อัตรา
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
31ก.ค.61ถึง28ก.ย.61
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน45ปี(นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หมายเหตุ
1.อายุไม่เกิน45ปี(นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์) 
2.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3.เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจและระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน 
4.เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร(แบบสด.43)หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3ขึ้นไป(แบบสด.8) 
5.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงพ.ศ.2559 
6.หากผ่านการอบรมหลักสูตรOMEGAจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจหรือลูกค้าผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า8ปีหรือ 
8.
 
 

มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า1ปี 


หมายเหตุ:การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น


 
ตำแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้าSMEsจำนวน20อัตรา
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
31ก.ค.61ถึง28ก.ย.61
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน50ปี(นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หมายเหตุ
1.อายุไม่เกิน50ปี(นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์) 
2.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3.เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจและระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน 
4.เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร(แบบสด.43)หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3ขึ้นไป(แบบสด.8) 
5.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงพ.ศ.2559 
6.หากผ่านการอบรมหลักสูตรOMEGAจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจหรือลูกค้าผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า10ปีหรือ 
8.มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า1ปีหรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า3ปี 


หมายเหตุ:การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น
 


************************************************************
 
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

จำหน่ายไฟล์ PDF หนังสือสอบ ราชการ-รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน

1.สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF (ส่งทางอีเมล์) 📧ได้รับภายใน /2-3 ชั่วโมง

2.สั่งซื้อแบบ 📖หนังสือ+แถมฟรี MP3 (📮ส่งฟรี Kerry)ได้รับภายใน 1-3 วัน

โทร 093-3242443

Line : @jjo8137v (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่นๆ