หมวดหมู่ : งานราชการ

นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด

ที่มา : บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

19 Jan 2019