สอบตำรวจ
อัพเดทข้อสอบมาใหม่

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 4

ดูแล้ว: 195 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 3 Nov 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 3

ดูแล้ว: 223 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 10 Nov 2019

ข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข (Number)

ดูแล้ว: 256 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 10 Nov 2019

ตำรวจ ชุดที่ 16 ข้อสอบประโยคในภาษาไทย

ดูแล้ว: 222 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 10 Nov 2019

ตำรวจ ชุดที่ 15 ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 234 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 11 Nov 2019

ตำรวจ ชุดที่ 4 ข้อสอบภาษาไทย

ดูแล้ว: 300 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 11 Nov 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 1

ดูแล้ว: 207 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 11 Nov 2019

ตำรวจ ชุดที่ 8 _ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 267 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 12 Nov 2019

ตำรวจ ชุดที่ 10 ข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจ พ.ศ. 2547

ดูแล้ว: 207 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 13 Nov 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 2

ดูแล้ว: 195 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 13 Nov 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 5

ดูแล้ว: 224 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 13 Nov 2019