สอบตำรวจ
อัพเดทข้อสอบมาใหม่

ตำรวจ ชุดที่ 11 ข้อสอบภาษาไทย ข้อความสั้นๆ

ดูแล้ว: 394 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 1 Aug 2020

ตำรวจ ชุดที่ 4 ข้อสอบภาษาไทย

ดูแล้ว: 421 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 1 Aug 2020

ตำรวจ ชุดที่ 8 _ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 368 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 1 Aug 2020

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 3

ดูแล้ว: 313 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 2 Aug 2020

ตำรวจ ชุดที่ 1

ดูแล้ว: 465 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 3 Aug 2020

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 5

ดูแล้ว: 349 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 3 Aug 2020

ตำรวจ ชุดที่ 15 ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 368 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 3 Aug 2020

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 4

ดูแล้ว: 300 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 3 Aug 2020

ตำรวจ ชุดที่ 6 ข้อสอบวิชากฎหมายทั่วไป

ดูแล้ว: 430 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 4 Aug 2020