สอบตำรวจ
อัพเดทข้อสอบมาใหม่

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 4

ดูแล้ว: 116 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 23 Mar 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 5

ดูแล้ว: 122 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 24 Mar 2019

ตำรวจ ชุดที่ 16 ข้อสอบประโยคในภาษาไทย

ดูแล้ว: 132 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 24 Mar 2019

ตำรวจ ชุดที่ 6 ข้อสอบวิชากฎหมายทั่วไป

ดูแล้ว: 154 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 24 Mar 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 2

ดูแล้ว: 115 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 24 Mar 2019

ตำรวจ ชุดที่ 11 ข้อสอบภาษาไทย ข้อความสั้นๆ

ดูแล้ว: 156 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 24 Mar 2019

ตำรวจ ชุดที่ 8 _ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 168 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 25 Mar 2019

ตำรวจ ชุดที่ 10 ข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจ พ.ศ. 2547

ดูแล้ว: 128 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 25 Mar 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 3

ดูแล้ว: 129 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 25 Mar 2019

ตำรวจ ชุดที่ 4 ข้อสอบภาษาไทย

ดูแล้ว: 175 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 25 Mar 2019

ตำรวจ ชุดที่ 15 ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 130 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 26 Mar 2019