สอบตำรวจ
อัพเดทข้อสอบมาใหม่

ตำรวจ ชุดที่ 8 _ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 140 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 13 Jan 2019

ตำรวจ ชุดที่ 10 ข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจ พ.ศ. 2547

ดูแล้ว: 103 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Jan 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 3

ดูแล้ว: 93 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Jan 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 5

ดูแล้ว: 99 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Jan 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 2

ดูแล้ว: 87 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Jan 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 4

ดูแล้ว: 94 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Jan 2019

ตำรวจ ชุดที่ 15 ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 106 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Jan 2019

ตำรวจ ชุดที่ 4 ข้อสอบภาษาไทย

ดูแล้ว: 147 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Jan 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 1

ดูแล้ว: 94 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 16 Jan 2019