สอบตำรวจ
อัพเดทข้อสอบมาใหม่

ตำรวจ ชุดที่ 10 ข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจ พ.ศ. 2547

ดูแล้ว: 492 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 17 Jun 2021

ตำรวจ ชุดที่ 16 ข้อสอบประโยคในภาษาไทย

ดูแล้ว: 511 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 19 Jun 2021

ตำรวจ ชุดที่ 1

ดูแล้ว: 675 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 19 Jun 2021

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 2

ดูแล้ว: 466 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 21 Jun 2021

ตำรวจ ชุดที่ 6 ข้อสอบวิชากฎหมายทั่วไป

ดูแล้ว: 725 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 21 Jun 2021

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 1

ดูแล้ว: 497 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 22 Jun 2021

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 5

ดูแล้ว: 506 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 22 Jun 2021

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 4

ดูแล้ว: 465 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 23 Jun 2021

ตำรวจ ชุดที่ 4 ข้อสอบภาษาไทย

ดูแล้ว: 627 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 23 Jun 2021