สอบตำรวจ
อัพเดทข้อสอบมาใหม่

ตำรวจ ชุดที่ 11 ข้อสอบภาษาไทย ข้อความสั้นๆ

ดูแล้ว: 300 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Jan 2020

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 1

ดูแล้ว: 236 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 16 Jan 2020

ตำรวจ ชุดที่ 6 ข้อสอบวิชากฎหมายทั่วไป

ดูแล้ว: 321 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 19 Jan 2020

ตำรวจ ชุดที่ 8 _ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 302 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 19 Jan 2020

ตำรวจ ชุดที่ 16 ข้อสอบประโยคในภาษาไทย

ดูแล้ว: 259 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 19 Jan 2020

ตำรวจ ชุดที่ 10 ข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจ พ.ศ. 2547

ดูแล้ว: 246 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 19 Jan 2020

ตำรวจ ชุดที่ 4 ข้อสอบภาษาไทย

ดูแล้ว: 335 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 19 Jan 2020

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 2

ดูแล้ว: 241 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 20 Jan 2020