สอบตำรวจ
อัพเดทข้อสอบมาใหม่

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 1

ดูแล้ว: 179 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 10 Aug 2019

ตำรวจ ชุดที่ 4 ข้อสอบภาษาไทย

ดูแล้ว: 259 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 12 Aug 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 2

ดูแล้ว: 171 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 13 Aug 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 3

ดูแล้ว: 201 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 14 Aug 2019

ตำรวจ ชุดที่ 11 ข้อสอบภาษาไทย ข้อความสั้นๆ

ดูแล้ว: 230 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 14 Aug 2019

ตำรวจ ชุดที่ 15 ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 201 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Aug 2019

ตำรวจ ชุดที่ 8 _ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 239 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Aug 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 5

ดูแล้ว: 195 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Aug 2019

ข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข (Number)

ดูแล้ว: 220 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Aug 2019