สอบตำรวจ
อัพเดทข้อสอบมาใหม่

ตำรวจ ชุดที่ 15 ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 155 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 19 May 2019

ตำรวจ ชุดที่ 1

ดูแล้ว: 220 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 19 May 2019

ตำรวจ ชุดที่ 10 ข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจ พ.ศ. 2547

ดูแล้ว: 150 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 20 May 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 3

ดูแล้ว: 159 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 20 May 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 5

ดูแล้ว: 149 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 20 May 2019

ตำรวจ ชุดที่ 6 ข้อสอบวิชากฎหมายทั่วไป

ดูแล้ว: 182 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 20 May 2019

ตำรวจ ชุดที่ 4 ข้อสอบภาษาไทย

ดูแล้ว: 221 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 20 May 2019

นายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 4

ดูแล้ว: 133 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 20 May 2019

ตำรวจ ชุดที่ 8 _ข้อสอบวิชาจริยธรรม

ดูแล้ว: 198 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 20 May 2019

ตำรวจ ชุดที่ 11 ข้อสอบภาษาไทย ข้อความสั้นๆ

ดูแล้ว: 188 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 20 May 2019