จำนวนผู้เล่น

816

จำนวนข้อสอบ

144

อันดับ Avatar ชื่อผู้เล่น คะแนน
1
pakaman 1,502
2
อุษา เลหนุด 940
3
ฟิตรี มะนุ 821
4
ธิดารักษ์ แป้นเงิน 770
5
รลิน 730
6
ยุภาพร อมร 474
7
กรรณิการ์ ดอกคำ 452
8
ศิริมงคล ทองมาก 394
9
วิรังรอง ทองจันทร์ 286
10
เอกลักษณ์ พราหมณ์เทศ 283
11
จันทนา 260
12
chamaiporn Nakakaew 243
13
ฐิติพันธ์ ตันติมหาสมบัติ 200
14
กนต์ธร ศรีจันทร์ 199
15
BEN 196
16
สายน้ำ 190
17
Siriyakorn Tonlarpcharoen 185
18
Phakathip S. 171
19
จิรายุทธ กิจบำรุง 155
20
นางสาวอามีเนาะ ลูมุ 150
21
ปารารี ศรีอิ่นแก้ว 137
22
Mean 134
23
รัสมี วาแม 124
24
สุวนันท์ พิมูลชาติ 122
25
อิบรอเฮม​ สาแม 112
26
นางสาวสุนิภา มั่นยืน 110
27
นัทธิดา แก้วสม 109
28
Fuangfah jankrajai 109
29
วรรณนิษา ตลับเงืน 100
30
พร้อมพรรณ เงินดี 91
31
ณัชจญาภา ชายทวีป 88
32
กัญญาพัชร รุนสงค์ 86
33
Kittichai Boonsuk 86
34
วารุณี ฉิมฉลอง 85
35
สถาพร คำอินทร์ 85
36
ณัฐชา สินธุวรรณะ 84
37
ธนพล แสงสุวรรณ์ 84
38
ศิรินาถ วุฒิชาญ 81
39
จินตนา กาโจทย์ 80
40
ศิริกัญญา ผาทองใส 80
41
สุดารัตน์ ไชยทิพย์ 78
42
จักรพล มหา 78
43
นางสาวเบญจมาศ รอดทิม 76
44
นาย ภานุพงษ์ 76
45
ทรงชัย ตุ่นฝั้น 74
46
ธนรัตน์ มาลาเวช 74
47
Nayne 73
48
dacha chanakan 71
49
อัยดะห์ บือราเฮง 71
50
Prapasinee 70