จำนวนผู้เล่น

4,380

จำนวนข้อสอบ

144

อันดับ Avatar ชื่อผู้เล่น คะแนน
1
วรพล จันทร์คง 11,451
2
วาริน พันธ์งิ้ว 10,732
3
ธนกร บรรจงธรรม 3,784
4
จักรพงษ์ แจ่มจันทร์ 2,587
5
pakaman 1,502
6
kanyapat wangyen 1,468
7
จิรายุ ศรีมณี 1,078
8
จิณห์จุฑา นาปาน 1,016
9
อุษา เลหนุด 966
10
จารุนันท์ จันทร์สมบูรณ์ 933
11
ธนาวุธ เนตรเมืองมา 831
12
ฟิตรี มะนุ 821
13
ธิดารักษ์ แป้นเงิน 770
14
น้ำ 755
15
รลิน 730
16
วีระชัย วงค์ขุ่ย 685
17
นัทธ์ชนัน 634
18
อรัญญา วันนะ 596
19
Matas klomsuk 582
20
อิ่มลออ พลอินทร์ 537
21
ชนาธิป วิเชียน 505
22
ฟุรกร ลาเซ็ง 503
23
Anisawati mama 494
24
ศิริมงคล ทองมาก 488
25
ยุภาพร อมร 474
26
คอลีเยาะ 472
27
กรรณิการ์ ดอกคำ 452
28
Weerayooth Manawanich 448
29
wila sinee 440
30
มัญชุพร ฟองมอญ 438
31
ดำรงศักดิ์ สรกุล 426
32
Sirirak pakjan 414
33
เสฏฐวุฒิ 370
34
lee_007 364
35
วัฒนา ศิริกุล 363
36
สุรีภรณ์ 362
37
วรรณนิสา 353
38
อุดมโชค ผลสวัสดิ์ 339
39
Midnight Chantharasorn 318
40
เอกพล เปราะหอม 315
41
น.ส.อัญชลีภรณ์ กรรณิกา 311
42
โชติกา ไชยา 302
43
WUTTIPONG UDOMKUN 297
44
ธัญรัตน์ ปริยัติ 288
45
วิรังรอง ทองจันทร์ 286
46
วิจิตรา สุดทองคง 284
47
เอกลักษณ์ พราหมณ์เทศ 283
48
ปารมี เดชเกิด 281
49
aphipon 275
50
pee fury 274