จำนวนผู้เล่น

2,101

จำนวนข้อสอบ

144

อันดับ Avatar ชื่อผู้เล่น คะแนน
1
ธนกร บรรจงธรรม 3,784
2
จักรพงษ์ แจ่มจันทร์ 2,587
3
pakaman 1,502
4
kanyapat wangyen 1,468
5
จิรายุ ศรีมณี 1,078
6
อุษา เลหนุด 966
7
ฟิตรี มะนุ 821
8
ธิดารักษ์ แป้นเงิน 770
9
รลิน 730
10
อรัญญา วันนะ 596
11
Matas klomsuk 582
12
Anisawati mama 494
13
ศิริมงคล ทองมาก 488
14
ยุภาพร อมร 474
15
คอลีเยาะ 472
16
กรรณิการ์ ดอกคำ 452
17
wila sinee 440
18
ดำรงศักดิ์ สรกุล 426
19
lee_007 364
20
สุรีภรณ์ 362
21
โชติกา ไชยา 302
22
ธัญรัตน์ ปริยัติ 288
23
วิรังรอง ทองจันทร์ 286
24
เอกลักษณ์ พราหมณ์เทศ 283
25
จันทนา 260
26
พรนภัส 245
27
chamaiporn Nakakaew 243
28
ประภัสสร คำดี 239
29
อรกนก ศรีแก้ว 231
30
ษิญดา เนียมสกุล 225
31
์ีNutthanun Zhatasu 217
32
ฐิติพันธ์ ตันติมหาสมบัติ 216
33
น.ส.ปิยาภรณ์ ปิดสาโย 213
34
อัฉราภรณ์ แถวมะเริง 208
35
Siriyakorn Tonlarpcharoen 203
36
จักรพันธ์ แสงทรงฤทธิ์ 203
37
กนต์ธร ศรีจันทร์ 199
38
เรวัตร จวนซ้าย 197
39
BEN 196
40
ธีรารัตน์ นนทิการ 192
41
สายน้ำ 190
42
ศุภรัตน์ พัฒนมงคล 175
43
Phakathip S. 171
44
กชกร ช้างแก้ว 167
45
Kittichai Boonsuk 162
46
วุทธินันท์ บัวผัน 162
47
กีรตื กินยืน 161
48
จิรายุทธ กิจบำรุง 155
49
อันธิกา ขวัญทองเย็น 151
50
นางสาวอามีเนาะ ลูมุ 150