จำนวนผู้เล่น

4,603

จำนวนข้อสอบ

144

อันดับ Avatar ชื่อผู้เล่น คะแนน
1
วรพล จันทร์คง 11,451
2
วาริน พันธ์งิ้ว 10,777
3
ธนกร บรรจงธรรม 3,784
4
จักรพงษ์ แจ่มจันทร์ 2,587
5
pakaman 1,502
6
kanyapat wangyen 1,468
7
จิรายุ ศรีมณี 1,078
8
จิณห์จุฑา นาปาน 1,016
9
อุษา เลหนุด 966
10
จารุนันท์ จันทร์สมบูรณ์ 933
11
ธนาวุธ เนตรเมืองมา 831
12
ฟิตรี มะนุ 821
13
ธิดารักษ์ แป้นเงิน 770
14
น้ำ 755
15
รลิน 730
16
วีระชัย วงค์ขุ่ย 685
17
นัทธ์ชนัน 634
18
อรัญญา วันนะ 596
19
Matas klomsuk 582
20
อิ่มลออ พลอินทร์ 537
21
ชนาธิป วิเชียน 505
22
ฟุรกร ลาเซ็ง 503
23
ภคิน จันมีศรี 495
24
Anisawati mama 494
25
ศิริมงคล ทองมาก 488
26
ยุภาพร อมร 474
27
คอลีเยาะ 472
28
กรรณิการ์ ดอกคำ 452
29
Weerayooth Manawanich 448
30
wila sinee 440
31
มัญชุพร ฟองมอญ 438
32
ดำรงศักดิ์ สรกุล 426
33
Sirirak pakjan 414
34
เสฏฐวุฒิ 370
35
lee_007 364
36
วัฒนา ศิริกุล 363
37
สุรีภรณ์ 362
38
วรรณนิสา 353
39
อุดมโชค ผลสวัสดิ์ 339
40
Midnight Chantharasorn 318
41
เอกพล เปราะหอม 315
42
น.ส.อัญชลีภรณ์ กรรณิกา 311
43
โชติกา ไชยา 302
44
WUTTIPONG UDOMKUN 297
45
ธัญรัตน์ ปริยัติ 288
46
วิรังรอง ทองจันทร์ 286
47
วิจิตรา สุดทองคง 284
48
เอกลักษณ์ พราหมณ์เทศ 283
49
ปารมี เดชเกิด 281
50
aphipon 275