จำนวนผู้เล่น

2,338

จำนวนข้อสอบ

144

อันดับ Avatar ชื่อผู้เล่น คะแนน
1
ธนกร บรรจงธรรม 3,784
2
จักรพงษ์ แจ่มจันทร์ 2,587
3
pakaman 1,502
4
kanyapat wangyen 1,468
5
จิรายุ ศรีมณี 1,078
6
อุษา เลหนุด 966
7
ฟิตรี มะนุ 821
8
ธิดารักษ์ แป้นเงิน 770
9
รลิน 730
10
อรัญญา วันนะ 596
11
Matas klomsuk 582
12
ฟุรกร ลาเซ็ง 503
13
Anisawati mama 494
14
ศิริมงคล ทองมาก 488
15
ยุภาพร อมร 474
16
คอลีเยาะ 472
17
กรรณิการ์ ดอกคำ 452
18
wila sinee 440
19
ดำรงศักดิ์ สรกุล 426
20
lee_007 364
21
สุรีภรณ์ 362
22
โชติกา ไชยา 302
23
ธัญรัตน์ ปริยัติ 288
24
วิรังรอง ทองจันทร์ 286
25
เอกลักษณ์ พราหมณ์เทศ 283
26
จันทนา 260
27
ชนาธิป วิเชียน 259
28
พรนภัส 245
29
chamaiporn Nakakaew 243
30
ประภัสสร คำดี 239
31
อรกนก ศรีแก้ว 231
32
ษิญดา เนียมสกุล 225
33
์ีNutthanun Zhatasu 217
34
ฐิติพันธ์ ตันติมหาสมบัติ 216
35
น.ส.ปิยาภรณ์ ปิดสาโย 213
36
อัฉราภรณ์ แถวมะเริง 208
37
Siriyakorn Tonlarpcharoen 203
38
จักรพันธ์ แสงทรงฤทธิ์ 203
39
มัญชุพร ฟองมอญ 200
40
กนต์ธร ศรีจันทร์ 199
41
เรวัตร จวนซ้าย 197
42
BEN 196
43
ธีรารัตน์ นนทิการ 192
44
สายน้ำ 190
45
ศุภรัตน์ พัฒนมงคล 175
46
Phakathip S. 171
47
กชกร ช้างแก้ว 167
48
Ball 166
49
Kittichai Boonsuk 162
50
วุทธินันท์ บัวผัน 162