จำนวนผู้เล่น

1,174

จำนวนข้อสอบ

144

อันดับ Avatar ชื่อผู้เล่น คะแนน
1
ธนกร บรรจงธรรม 3,294
2
จักรพงษ์ แจ่มจันทร์ 2,587
3
pakaman 1,502
4
kanyapat wangyen 1,468
5
จิรายุ ศรีมณี 1,078
6
อุษา เลหนุด 940
7
ฟิตรี มะนุ 821
8
ธิดารักษ์ แป้นเงิน 770
9
รลิน 730
10
Matas klomsuk 582
11
ยุภาพร อมร 474
12
กรรณิการ์ ดอกคำ 452
13
ศิริมงคล ทองมาก 409
14
lee_007 364
15
ธัญรัตน์ ปริยัติ 288
16
วิรังรอง ทองจันทร์ 286
17
เอกลักษณ์ พราหมณ์เทศ 283
18
จันทนา 260
19
สุรีภรณ์ 251
20
chamaiporn Nakakaew 243
21
ฐิติพันธ์ ตันติมหาสมบัติ 216
22
น.ส.ปิยาภรณ์ ปิดสาโย 213
23
จักรพันธ์ แสงทรงฤทธิ์ 203
24
กนต์ธร ศรีจันทร์ 199
25
BEN 196
26
สายน้ำ 190
27
Siriyakorn Tonlarpcharoen 189
28
Phakathip S. 171
29
วุทธินันท์ บัวผัน 162
30
จิรายุทธ กิจบำรุง 155
31
นางสาวอามีเนาะ ลูมุ 150
32
อัครันทร์ สติรักษ์ 144
33
ปารารี ศรีอิ่นแก้ว 137
34
Mean 134
35
รัสมี วาแม 124
36
สุวนันท์ พิมูลชาติ 122
37
อิบรอเฮม​ สาแม 112
38
อรนุช ชลาลัยบรรพต 110
39
นางสาวสุนิภา มั่นยืน 110
40
นัทธิดา แก้วสม 109
41
Fuangfah jankrajai 109
42
Kittichai Boonsuk 107
43
สุภาภรณ์ ชุมทอง 102
44
วรรณนิษา ตลับเงืน 100
45
เทพศิริขวัญ พันพอน 92
46
พร้อมพรรณ เงินดี 91
47
กิ่งดาว พาลา 91
48
ณัฐวัฒน์ เนื้ออ่อน 90
49
วัชรากร เมฆใส 88
50
ณัชจญาภา ชายทวีป 88