จำนวนผู้เล่น

2,550

จำนวนข้อสอบ

144

อันดับ Avatar ชื่อผู้เล่น คะแนน
1
ธนกร บรรจงธรรม 3,784
2
จักรพงษ์ แจ่มจันทร์ 2,587
3
pakaman 1,502
4
kanyapat wangyen 1,468
5
จิรายุ ศรีมณี 1,078
6
อุษา เลหนุด 966
7
จารุนันท์ จันทร์สมบูรณ์ 933
8
ธนาวุธ เนตรเมืองมา 831
9
ฟิตรี มะนุ 821
10
ธิดารักษ์ แป้นเงิน 770
11
รลิน 730
12
อรัญญา วันนะ 596
13
Matas klomsuk 582
14
ฟุรกร ลาเซ็ง 503
15
Anisawati mama 494
16
ศิริมงคล ทองมาก 488
17
ยุภาพร อมร 474
18
คอลีเยาะ 472
19
กรรณิการ์ ดอกคำ 452
20
wila sinee 440
21
ดำรงศักดิ์ สรกุล 426
22
Sirirak pakjan 414
23
lee_007 364
24
สุรีภรณ์ 362
25
โชติกา ไชยา 302
26
ธัญรัตน์ ปริยัติ 288
27
วิรังรอง ทองจันทร์ 286
28
เอกลักษณ์ พราหมณ์เทศ 283
29
จันทนา 260
30
ชนาธิป วิเชียน 259
31
พรนภัส 245
32
chamaiporn Nakakaew 243
33
ประภัสสร คำดี 239
34
อรกนก ศรีแก้ว 231
35
ษิญดา เนียมสกุล 225
36
ชัยวัฒ ไคร้โท้ง 217
37
์ีNutthanun Zhatasu 217
38
ฐิติพันธ์ ตันติมหาสมบัติ 216
39
น.ส.ปิยาภรณ์ ปิดสาโย 213
40
อัฉราภรณ์ แถวมะเริง 208
41
จักรพันธ์ แสงทรงฤทธิ์ 203
42
Siriyakorn Tonlarpcharoen 203
43
มัญชุพร ฟองมอญ 200
44
กนต์ธร ศรีจันทร์ 199
45
เรวัตร จวนซ้าย 197
46
BEN 196
47
ธีรารัตน์ นนทิการ 192
48
สายน้ำ 190
49
ศุภรัตน์ พัฒนมงคล 175
50
Phakathip S. 171