จำนวนผู้เล่น

3,225

จำนวนข้อสอบ

144

อันดับ Avatar ชื่อผู้เล่น คะแนน
1
วรพล จันทร์คง 11,310
2
ธนกร บรรจงธรรม 3,784
3
จักรพงษ์ แจ่มจันทร์ 2,587
4
pakaman 1,502
5
kanyapat wangyen 1,468
6
จิรายุ ศรีมณี 1,078
7
อุษา เลหนุด 966
8
จารุนันท์ จันทร์สมบูรณ์ 933
9
ธนาวุธ เนตรเมืองมา 831
10
ฟิตรี มะนุ 821
11
ธิดารักษ์ แป้นเงิน 770
12
น้ำ 755
13
รลิน 730
14
นัทธ์ชนัน 634
15
อรัญญา วันนะ 596
16
Matas klomsuk 582
17
อิ่มลออ พลอินทร์ 537
18
ฟุรกร ลาเซ็ง 503
19
Anisawati mama 494
20
ศิริมงคล ทองมาก 488
21
ยุภาพร อมร 474
22
คอลีเยาะ 472
23
กรรณิการ์ ดอกคำ 452
24
Weerayooth Manawanich 448
25
wila sinee 440
26
ดำรงศักดิ์ สรกุล 426
27
Sirirak pakjan 414
28
มัญชุพร ฟองมอญ 394
29
lee_007 364
30
วัฒนา ศิริกุล 363
31
สุรีภรณ์ 362
32
เอกพล เปราะหอม 315
33
โชติกา ไชยา 302
34
ธัญรัตน์ ปริยัติ 288
35
วิรังรอง ทองจันทร์ 286
36
วิจิตรา สุดทองคง 284
37
ชนาธิป วิเชียน 284
38
เอกลักษณ์ พราหมณ์เทศ 283
39
aphipon 275
40
จันทนา 260
41
พรนภัส 245
42
Piyawat 245
43
chamaiporn Nakakaew 243
44
ประภัสสร คำดี 239
45
อรกนก ศรีแก้ว 231
46
ษิญดา เนียมสกุล 225
47
์ีNutthanun Zhatasu 217
48
ชัยวัฒ ไคร้โท้ง 217
49
ฐิติพันธ์ ตันติมหาสมบัติ 216
50
น.ส.ปิยาภรณ์ ปิดสาโย 213