จำนวนผู้เล่น

2,958

จำนวนข้อสอบ

144

อันดับ Avatar ชื่อผู้เล่น คะแนน
1
วรพล จันทร์คง 9,760
2
ธนกร บรรจงธรรม 3,784
3
จักรพงษ์ แจ่มจันทร์ 2,587
4
pakaman 1,502
5
kanyapat wangyen 1,468
6
จิรายุ ศรีมณี 1,078
7
อุษา เลหนุด 966
8
จารุนันท์ จันทร์สมบูรณ์ 933
9
ธนาวุธ เนตรเมืองมา 831
10
ฟิตรี มะนุ 821
11
ธิดารักษ์ แป้นเงิน 770
12
รลิน 730
13
นัทธ์ชนัน 625
14
อรัญญา วันนะ 596
15
Matas klomsuk 582
16
ฟุรกร ลาเซ็ง 503
17
Anisawati mama 494
18
ศิริมงคล ทองมาก 488
19
ยุภาพร อมร 474
20
คอลีเยาะ 472
21
กรรณิการ์ ดอกคำ 452
22
wila sinee 440
23
ดำรงศักดิ์ สรกุล 426
24
Sirirak pakjan 414
25
lee_007 364
26
สุรีภรณ์ 362
27
โชติกา ไชยา 302
28
ธัญรัตน์ ปริยัติ 288
29
วิรังรอง ทองจันทร์ 286
30
วิจิตรา สุดทองคง 284
31
ชนาธิป วิเชียน 284
32
เอกลักษณ์ พราหมณ์เทศ 283
33
aphipon 275
34
วัฒนา ศิริกุล 273
35
จันทนา 260
36
พรนภัส 245
37
chamaiporn Nakakaew 243
38
ประภัสสร คำดี 239
39
อรกนก ศรีแก้ว 231
40
ษิญดา เนียมสกุล 225
41
์ีNutthanun Zhatasu 217
42
ชัยวัฒ ไคร้โท้ง 217
43
ฐิติพันธ์ ตันติมหาสมบัติ 216
44
น.ส.ปิยาภรณ์ ปิดสาโย 213
45
อัฉราภรณ์ แถวมะเริง 208
46
จักรพันธ์ แสงทรงฤทธิ์ 203
47
Siriyakorn Tonlarpcharoen 203
48
มัญชุพร ฟองมอญ 200
49
กนต์ธร ศรีจันทร์ 199
50
เรวัตร จวนซ้าย 197