สอบท้องถิ่น
อัพเดทข้อสอบมาใหม่

ท้องถิ่นเก่า ชุดที่ 5 ข้อสอบ นักวิชาการเกษตร

ดูแล้ว: 153 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 11 Jan 2019

ท้องถิ่น ชุดที่ 8 (แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล )

ดูแล้ว: 131 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 11 Jan 2019

ท้องถิ่น ชุดที่ 7 (แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล)

ดูแล้ว: 131 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 12 Jan 2019

ท้องถิ่นชุดที่ 19

ดูแล้ว: 159 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 13 Jan 2019

ท้องถิ่นเก่า ชุดที่ 8 ข้อสอบ บุคลากร

ดูแล้ว: 2464 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Jan 2019

ท้องถิ่น ชุดที่ 6 (แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล)

ดูแล้ว: 186 ครั้ง

สร้างเมื่อ: 15 Jan 2019